||

แสดงหน้าที่ : 1 2


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม สมัย ชาเมืองกุล
0
17/03/2563 เวลา: 12:42:08 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
29
  ประชาสัมพันธ์ รพ.สต.โพธิ์ศรี ณัฐพล
0
2/03/2563 เวลา: 08:41:31 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านหัวเมือง ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 นายพิชิตชัย สัจธรรม
0
14/12/2562 เวลา: 15:03:05 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
27
  ส่งรายงานสำรวจครุภัณฑ์ปี 2562 รพ.สต.บ้านชัยชนะ Jariyawadee luangkae
0
9/12/2562 เวลา: 10:37:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
26
  บันทึกข้อความ สอบสวนเบื้องต้น DF ม.1 อิศราภรณ์ มณีใส
0
9/12/2562 เวลา: 10:26:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
25
  รายงานสอบสวนเบื้องต้น DF ม.1 สงยาง อิศราภรณ์ มณีใส
0
9/12/2562 เวลา: 10:25:36 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
24
  เอกสารรายงานพัสดุ ปี 2562 สมชาติ ยอดดี
0
3/12/2562 เวลา: 15:55:12 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
23
  เอกสารการจ้าง พกส.นวก.สธ. (กรณีพิเศษ 50% หลัง) สมชาติ ยอดดี
0
3/12/2562 เวลา: 12:45:13 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
22
  ประกาศผลการสอบนักวิชาการสาธารณสุข (พกส.) สุมาศ ป้องแก้ว
0
28/11/2562 เวลา: 13:49:39 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
21
  บันทึกข้อความรายงาน DHF ม.7 ต.สงยาง อิศราภรณ์ มณีใส
0
21/11/2562 เวลา: 16:40:33 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
20
  แบบฟอร์มบันทึกรายงานสอบสวนโรค รัศมี ชอบศิลป์
0
21/11/2562 เวลา: 11:20:39 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
19
  ส่งรายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น ม.7 ต.สงยาง อิศราภรณ์ มณีใส
0
20/11/2562 เวลา: 16:00:58 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
17
  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ พกส. 20-11-62 สมชาติ ยอดดี
0
20/11/2562 เวลา: 09:51:20 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
16
  เอกสารเบิกจ่ายสมัครร่วมฯ Lab 2563 สมชาติ ยอดดี
0
19/11/2562 เวลา: 11:48:36 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
15
  แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน patipol anthan
0
18/11/2562 เวลา: 12:22:36 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
13
  เขตสุขภาพที่10 แจ้งผลการสอบราคาวัสดุทันตกรรม patipol anthan
0
18/11/2562 เวลา: 12:20:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
12
  การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำตามแนวทางการประเมินผู้ก่อการดี patipol anthan
0
18/11/2562 เวลา: 12:18:21 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
11
  ประชาสัมพันโครงโครงการอบรมเชิบปฎิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง patipol anthan
0
18/11/2562 เวลา: 12:15:59 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
10
  เลื่อนประชุมงานวัณโรค วันที่ 21 พ.ย. 2562 เป็น 28 พ.ย. 2562 รัศมี ชอบศิลป์
0
13/11/2562 เวลา: 16:23:38 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
9
  เชิญทอดกฐินสามัคคี. สสจ.ยโสธร ประจำปี2562 รัศมี. ตรีแสน
0
9/11/2562 เวลา: 10:36:57