||

แสดงหน้าที่ : 1 2


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
34
  รายงานสอบสวนโรคเห็ดพิษ กุดพันเขียว แววดาว ห้องแซง
0
28/10/2563 เวลา: 13:59:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
33
  รายงานสอบสวนโรคเห็ดพิษ กุดพันเขียว แววดาว ห้องแซง
0
28/10/2563 เวลา: 13:58:45 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
32
  รายงานสอบสวนโรคเห็ดพิษ กุดพันเขียว แววดาว ห้องแซง
0
28/10/2563 เวลา: 13:58:03 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
31
  รายงานสอบสวนโรค โพธิ์ศรี ณัฐพล
0
2/10/2563 เวลา: 16:22:07 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
30
  รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น DF เหล่าใหญ่ นาย สุริยันต์ ปกป้อง
0
8/09/2563 เวลา: 14:33:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
29
  รายงานสอบสวนโรค DF โพธิ์ศรี ณัฐพล
0
27/08/2563 เวลา: 13:42:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
28
  รายงานสอบสวนโรค โพธิ์ศรี ณัฐพล
0
27/08/2563 เวลา: 13:40:55 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
27
  รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น โรคอาหารเป็นพิษ (เห็ดพิษ) เพ็ญประภา ประทุมชาติ
0
17/08/2563 เวลา: 11:32:02 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
26
  รายงานสอบสวนโรครับประทานเห็ดพิษ รพ.สต.เหมือด พิเชษฐ์ ศิรินาม
0
3/08/2563 เวลา: 12:04:05 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์รพ.สต.บ้านหัวดอน เพ็ญประภา ประทุมชาติ
0
24/07/2563 เวลา: 11:11:34 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
24
  ข่าวประชาสัมพันธ์รพ.สต.บ้านหัวดอน เพ็ญประภา ประทุมชาติ
0
24/07/2563 เวลา: 11:10:05 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
23
  รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากการทานเห็ด รพ.สต บ้านเหล่าใหญ่ นาย สุริยันต์ ปกป้อง
0
24/07/2563 เวลา: 10:14:15 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
21
  ข่าวประชาสัมพันธ์ชัยชนะ วีระสิทธิ์ อุราเลิศ
0
15/04/2563 เวลา: 16:56:59 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
20
  รายงานสอบสวนโรค DF บากเรือ นิภัทรา ศรไชยญาติ
0
14/04/2563 เวลา: 13:42:49 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน เพ็ญประภา ประทุมชาติ
0
25/03/2563 เวลา: 18:05:56 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม สมัย ชาเมืองกุล
4
19/03/2563 เวลา: 09:14:02 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์โพธิ์ศรี ณัฐพล
0
29/02/2563 เวลา: 17:31:12 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
16
  templateงานมะเร็ง63 รัศมี ชอบศิลป์
0
17/02/2563 เวลา: 16:04:18 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
15
  เอกสารประกอบการคัดกรองวัณโรค รัศมี ชอบศิลป์
0
14/02/2563 เวลา: 15:23:00 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
14
  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของราชทมุนี แขไข ภัยแคล้ว
0
9/02/2563 เวลา: 21:04:30 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ