||

แสดงหน้าที่ : 1 2


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
49
  รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นไข้หวัดใหญ่ ในรร.แห่งหนึ่งในตำบลคูเมือง สุจิตตรา ศิลาชัย
0
31/08/2566 เวลา: 14:48:47 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
48
  รายงานการสอบสวนเบื้องต้นโรคมือเท้าปาก ม.9 บ้านหัวดง รพ.สต.บ้านหัวดง นาตยา สกุลโพน
0
31/08/2566 เวลา: 11:47:23 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
47
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3/64 รพ.สต.บ้านกุดพันเขียว นางกฤติยาภรณ์ ยุทธรรม
0
15/07/2564 เวลา: 16:02:39 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
46
  รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากการทานเห็ด รพ.สต บ้านเหล่าใหญ่ นาย สุริยันต์ ปกป้อง
0
23/06/2564 เวลา: 16:23:22 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
45
  แบบฟอร์มหนังสือรับรองข้ามจังหวัด รัศมี ชอบศิลป์
0
5/05/2564 เวลา: 12:01:19 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
44
  เอกสารประกอบการกักตัว รัศมี ชอบศิลป์
0
5/05/2564 เวลา: 12:00:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
43
  รายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้นโรคมือ เท้า ปาก รพ.สต.บ้านสำโรง สุจิตตรา ศิลาชัย
0
5/03/2564 เวลา: 17:11:57 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
42
  สอบสวนโรคเบื้องต้นโรคไข้เลือดออก ตำบลผือฮี เพ็ญประภา ประทุมชาติ
0
24/02/2564 เวลา: 09:48:02 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
41
  ข่าวประชาสัมพันธ์รพ.สต.บ้านหัวดอน เพ็ญประภา ประทุมชาติ
0
31/01/2564 เวลา: 17:14:42 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์รพ.สต.บ้านหัวดอน เพ็ญประภา ประทุมชาติ
0
31/01/2564 เวลา: 17:14:02 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
38
  แบบสอบสวนโรค covid-19 อัญมณฑน์ สมเขียน
0
4/01/2564 เวลา: 21:15:56 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
37
  รรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น โรคมือ เท้า ปาก ในศพด.อบต.ผือฮี เพ็ญประภา ประทุมชาติ
0
15/12/2563 เวลา: 15:35:50 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
36
  รายงานสอบสวนโรค มือ เท้า ปาก ศพด.บึงเเก วีระสิทธิ์ อุราเลิศ
0
15/12/2563 เวลา: 13:23:42 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
35
  รายงานสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีส แววดาว ห้องแซง
0
1/12/2563 เวลา: 13:49:19 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
34
  รายงานสอบสวนโรคเห็ดพิษ กุดพันเขียว แววดาว ห้องแซง
0
28/10/2563 เวลา: 13:59:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
33
  รายงานสอบสวนโรคเห็ดพิษ กุดพันเขียว แววดาว ห้องแซง
0
28/10/2563 เวลา: 13:58:45 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
32
  รายงานสอบสวนโรคเห็ดพิษ กุดพันเขียว แววดาว ห้องแซง
0
28/10/2563 เวลา: 13:58:03 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
31
  รายงานสอบสวนโรค โพธิ์ศรี ณัฐพล
0
2/10/2563 เวลา: 16:22:07 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
30
  รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น DF เหล่าใหญ่ นาย สุริยันต์ ปกป้อง
0
8/09/2563 เวลา: 14:33:11 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
29
  รายงานสอบสวนโรค DF โพธิ์ศรี ณัฐพล
0
27/08/2563 เวลา: 13:42:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ