||
-------------------------------------------------------------------------------
   
ประเภท...รายการข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศเจตนารมย์
ประกาศ สสจ.ยโสธร รับสมัครสรรหาฯ พกส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขอเชิญ จนท. ทุกท่าน ร่วมพิธีฯ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้ง ๓ อ.

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ปี 2563
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลจ.ชั่่วคราวเงินบำรุง

อบรม/สัมมนา
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

นานาสาระ

อื่นๆ

   


รายการข่าวสาร/บทความ...ล่าสุด

ประกาศเจตนารมย์...อ่านต่อ


Covid-19แนวทางการด...อ่านต่อ


การวิเคราะห์ผลการจ...อ่านต่อ


การกู้ชีวิต หรือ C...อ่านต่อ


ประกาศผลการคัดเลือ...อ่านต่อ


แผนการจัดซื้อจัดจ้...อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผุ้มี...อ่านต่อ


ประกาศ สสจ.ยโสธร ร...อ่านต่อ


ขอเชิญ จนท. ทุกท่า...อ่านต่อ


ประกาศ..เรื่องเผยแ...อ่านต่อ


สร้างเสริมสุขภาพที...อ่านต่อ