||
-------------------------------------------------------------------------------
   
ประเภท...รายการข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
MOIT 19
รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม รอบ 2-2566
Action Plan 2023
MOIT 12 1-4 ม่าตรการป้องกันรับสินบน 66
MOIT 7 รอบ ก.ย 65
More...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ITA 3 EB2-9.2 แผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ปี 2563
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลจ.ชั่่วคราวเงินบำรุง
More...
อบรม/สัมมนา
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

นานาสาระ

อื่นๆ

   


รายการข่าวสาร/บทความ...ล่าสุด

MOIT 19...อ่านต่อ


รายงานผลการดำเนินง...อ่านต่อ


Action Plan 2023...อ่านต่อ


MOIT22 ไตรมาส 2-66...อ่านต่อ


MOIT14 2-66...อ่านต่อ


MOIT13 ไตรมาส 2-66...อ่านต่อ


MOIT9...อ่านต่อ


MOIT 7 รอบ ก.ย 65...อ่านต่อ


MOIT 12 1-4 ม่าต...อ่านต่อ


แบบรายงาน สขร 1 ปี...อ่านต่อ


Sent Action Plan C...อ่านต่อ


แบบเผยแพร่ สขร ไตร...อ่านต่อ


MOIT 5 ไตรมาส 1 ปร...อ่านต่อ


MOIT 5 ไตรมาส 1 ป...อ่านต่อ


MOIT 5 ไตรมาส 1 ...อ่านต่อ


MOIT 4 - ุ66...อ่านต่อ


รายงานการวิเคราะห์...อ่านต่อ


ยุทธศาสตร์ประเทศ โ...อ่านต่อ


โครงสร้าง สสอ.มหาช...อ่านต่อ


แผนรายจ่ายประจำปี ...อ่านต่อ


MOIT 2-66...อ่านต่อ


พรบ.มาตรฐานจริยธรร...อ่านต่อ


MOIT 1-66 รายงานก...อ่านต่อ


MOIT 1- 66...อ่านต่อ


No Gift Policy 202...อ่านต่อ


แผนปฏิบัติการชมรมจ...อ่านต่อ


คำสั่งชมรมจริยธรรม...อ่านต่อ


คำสั่งชมรมจริยธรรม...อ่านต่อ


MOIT17 - 3...อ่านต่อ


MOIT13 ไตรมาส 4...อ่านต่อ


MOIT5 สขร. ไตรมาส ...อ่านต่อ


MOIT5 ไตรมาส 4...อ่านต่อ


MOIT14 รายงานการก...อ่านต่อ


MIOT23 รายงานติดต...อ่านต่อ


MOIT20 รายงานรับขอ...อ่านต่อ


MOIT20 รายงานเรี่ย...อ่านต่อ


MOIT20 บันทึกรายงา...อ่านต่อ


MOIT22 ไตรมาส 4 ...อ่านต่อ


MOIT11 บันทึกรายง...อ่านต่อ


MOIT8 ขอเผยแพร่ ปร...อ่านต่อ


MOIT8 บันทึกแจ้งป...อ่านต่อ


MOIT4 แบบรายงาน ส...อ่านต่อ


MOIT 4 บันทึกรายผ...อ่านต่อ


MOIT2 รายงานเบิกจ...อ่านต่อ


MOIT2 นโยบายยุทธศา...อ่านต่อ


MOIT2 ยุทธศาสตร์ป...อ่านต่อ


MOIT2 พรบ.มาตรฐาน...อ่านต่อ


MOIT 2 ไตรมาส 2...อ่านต่อ


MOIT 12-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 13-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 17-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 19-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 6-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 8-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 7-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 4-3 แผนจัดซื...อ่านต่อ