||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศเจตนารมย์
ประกาศ สสจ.ยโสธร รับสมัครสรรหาฯ พกส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขอเชิญ จนท. ทุกท่าน ร่วมพิธีฯ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้ง ๓ อ.

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ปี 2563
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลจ.ชั่่วคราวเงินบำรุง

อบรม/สัมมนา
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

นานาสาระ

อื่นๆ


รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป>> ประกาศ สสจ.ยโสธร รับสมัครสรรหาฯ พกส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผู้แจ้งข่าว: สมชาติ ยอดดี เมื่อวันที่: 19 ต.ค. 2562 10:06:43

ประชาสัมพันธ์+++++ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑  ตำแหน่ง   โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  (ในวันและเวลาราชการ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร                        

ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่   

Copyright © 2019 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ถนนเรืองแสนกรรฉ์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 All Right Reserved.